69 Caps de Venus

He ofert cada un dels 69 caps de la Venus rondinaire als visitants de l’exposició que s’han compromés amb el projecte consistent en esbrinar si la presència del cap Venus a les llars estimula als seus habitants a actuar per a la recuperació del patrimoni arqueològic. El compromís és: enviar una foto del cap de Venus ja ubicat a la casa del visitant i, posteriorment, escriure dos e-mails explicant si la presència de la Venus rondinaire els ha inspirat alguna actuació de salvaguarda del patrimoni arqueològic.

69 Caps de Venus rondinaires

69 Projecte: 69 Caps de Venus rondinaires pdf 69 Caps de Venus rondinaires
2016
69 Caps de ceràmica,
entre 9 x 6 x 6 cm. i 7 x 6 x 5’7 cm.

AnteriorSiguiente
int(78) string(9) "escultura"