Llibres


Catàleg exposició La Musa i la mar

2015
Viatgers, artistes i escriptors anglòfons a Mallorca
(1900-1965)
Palma de Mallorca
Servei d’Arxius Ajuntament Palma de Mallorca
Rúbrica 25. 2015
Óleo i collage sobre tela (portada)

AnteriorSiguiente
int(13) string(8) "producte"